Witamy na stronie projektu.

Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Improvement of social care services by creating independence training facilities for elderly and disabled persons, as well as by raising professional qualifications of the staff at John Paul II Social Care Home in Kielce. Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Uroczyste otwarcie Lokali Aktywizujących – 09.09.2014 r.

Dnia 09 września  2014 roku o godz. 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie Lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Na otwarciu swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Renata Murawska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Marek Scelina, Z-ca Dyrektora MOPR Magdalena Gościniewicz, Z-ca Dyrektora MOPR Anna Gromska, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Agata Kalita, Senator RP Krzysztof Słoń, Posłanka na Sejm RP Halina Olendzka, Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ks. Jan Jagiełka, Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. Andrzej Drapała . W uroczystości brali również udział mieszkańcy lokali aktywizujących oraz personel Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

Roboty budowlane DPS – 29.04.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II dn. 29.04.2014 r.

08.04.2014 szkolenie dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – szkolenie.

Roboty budowlane DPS – 01.04.2014 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II prace budowlane.

Dom Pomocy Społecznej – Język Migowy

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II szkolenie z języka migowego